NU OOK REIKICURSUSSEN IN AMSTERDAM

FOCUS OP DE MASTER GRADEN

Reikicentrum Huis aan de Rivier gaat, na meer dan vijftien jaar onderwijzen van alle Reiki-graden, zich nu uitsluitend richten op;

de cursus Reiki-3A (certificaat Reiki/ Master-healer)
&
de opleiding Reiki-3B (certificaat Reiki/Master-teacher).

Wij doen dit alleen nog op afspraak.

Voor cursisten die bij ons Reiki-1 hebben gedaan en graag nog Reiki-2 willen doen, kunnen wij ook aparte afspraken maken.

CURSUSDATA

Reiki is voor iedereen

Reiki is een eenvoudige behandelingsmethode die iedereen kan leren en toepassen. Het Japanse woord Rei-ki wordt wel vertaald met 'universele levensenergie'. Hiermee wordt bedoeld de creatieve levenskracht van de Schepping zelf. Deze helende, scheppende kracht is altijd om ons heen en in alles wat leeft.
Op onze cursussen leer je hoe je d.m.v. handopleggingen met deze universele levensenergie jezelf en anderen kunt behandelen.

Initiatie en bewust-zijn

Om met die universele levensenergie te kunnen werken moet je worden geïnitieerd.
De initiatie werkt als een vergrootglas. Net zoals het zonlicht, dat overal aanwezig is, zich laat bundelen door een vergrootglas, zo wordt de Reiki-energie door de initiatie geconcentreerd doorgegeven.
Reiki geven is Reiki ontvangen.
Hoe meer je met Reiki werkt, hoe meer je bewust in contact bent met de helende energie ervan.
Dit werkt harmoniserend op alle andere aspecten van je leven.
Je gaat bewuster leven.


Reiki-graden en cursussen

Reiki kent drie graden. Elke graad heeft eigen initiaties.
De eerste graad leert je de basiskennis van Reiki, handposities en hoe je jezelf en anderen kunt behandelen. Je ervaart de kracht van Reiki. Reiki-1 werkt vooral op het fysieke lichaam en ook op de symptomen van problemen.
De tweede graad leert je om Reiki ook op afstand te kunnen sturen en werkt meer psychisch/emotioneel. Je leert werken met de Reiki-symbolen en namen. Met Reiki-2 werk je, behalve op de symptomen van een probleem, met name ook op de oorzaken ervan. Ook leer je de kracht van de Reiki-driehoek.
De derde graad geeft met de initiaties een verdiepende spirituele dimensie aan je Reikiwerk en je leven. Dit geldt voor inzichten, meditatie, innerlijke rust en harmonie. Het geeft meer gronding.
Reiki-3A is de afronding van het ‘helende’deel van de Reiki cursussen met het certificaat Reiki Master/healer
De Reiki-3B opleiding is inclusief stage lopen en coaching, in overleg met de cursist, zodat je leert de Reiki- inzichten goed door te geven en mensen te intitieren. Dit wordt afgerond met het certificaat Reiki Master/Teacher.

HOE MEER REIKI HOE MEER VREUGD: DE REIKI MASTER OPLEIDING

Het is ons streven om zoveel mogelijk Reiki Master/healers (Reiki 3A) en Reiki Master/teachers (Reiki 3B) op te leiden met goede ervaringen en een helder inzicht. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat hoe meer mensen Reiki toepassen en verspreiden, hoe beter dit is voor de wereld.
Niet alleen vanwege de helende kwaliteiten van Reiki, maar ook om mensen bewuster en krachtiger te maken en hun innerlijke stabilteit en inzicht te vergroten.
Daarom zijn wij gespecialiseerd in het opleiden van Reiki Masters.

Deel van de Reiki Master/teacher opleiding is het stage lopen bij de Reiki-1, -2 en -3A cursussen en het schrijven van een werkstuk over een Reikionderwerp naar eigen keuze. We overleggen alles met de cursist.
Ook na de opleidig blijven wij altijd beschikbaar voor begeleiding en advies!

USUI Reiki-cursussen:

Omdat wij met twee ervaren Reiki –docenten werken, is het mogelijk de cursussen geconcentreerd in een dag te geven. Dit houdt de kosten laag. De cursisten krijgen, naast een certificaat, ook studiemateriaal mee en de docenten blijven altijd bereikbaar.
Termijnbetaling is voor mensen met een krappe beurs in overleg mogelijk.

 • Reiki-1 is een een-daagse cursus. Kosten inclusief initiaties en studiemateriaal € 120.-
 • Reiki-2 is een een-daagse cursus. Kosten inclusief initiaties en studiemateriaal € 150.-
 • Reiki-3A is een een-daagse cursus. Kosten inclusief initiaties en studiemateriaal € 250.-
 • Reiki- 3B of Reiki Master cursus is een training met individuele begeleiding, afhankelijk van de ervaringen en inzichten van de
  cursist, op maat samengesteld. Stage kan daar deel van uitmaken, waarbij wij professionele didactische begeleiding geven.
  Inclusief initiaties en studiemateriaal zijn de kosten € 450.-
 • Het is mogelijk om Reiki-1 of Reiki-2 te herhalen of op te frissen (bijvoorbeeld lange tijd geen Reiki gedaan). Met hernieuwde initiaties en studiemateriaal kost dat € 80.-
 • Een gedeelte van de cursusgelden gaat naar het ecologisch jeugdproject ECO-TRUST in Zuid India. Zie ook Het Kinderproject
 • De cursussen worden in het algemeen op weekenddagen en in ons centrum gegeven. Incidenteel ook op twee avonden.
 • Voor meer informatie en actuele cursusdata klik op:
  -HET PROGRAMMA

De docenten

De docenten

De cursussen worden gegeven door Sanatan Swemer, publicist met jarenlange ervaring als counselor en Elsja Lewin, universitair docente stressmanagement en yogatherapeute. Beiden zijn Usui Reiki-master. Wij werken met kleine groepen en geven individuele begeleiding.

 

Route beschrijving locatie Utrecht

Route beschrijving locatie Amsterdam

Sanatan Swemer & Elsja Lewin
| 06-442 60 272 |
www.reiki-utrecht.nl